کافی شاپ آس

دومان سهند سرمایه گذار کافی شاپ زنجیره ای آس بوده است.شعبه اصلی این کافی شاپ دربرج میلاد تهران بود.