در حال بارگیری...

دومان سهند کیست؟

دومان سهند، سرمایه‌ گذارو کارآفرین متولد 1361 شمسی است.

فعالیت حرفه ای خود را در زمینه جذب وهدایت سرمایه از اوایل دهه 80 شمسی آغازو در دهه 90 شمسی بعنوان مدیر عامل ورییس هیئت مدیره چندین مجموعه کسب وکار به فعالیت خود ادامه داد.

اوعلاوه بر فعالیت در زمینه سرمایه گذاری بعنوان روزنامه نگار اقتصادی درچندین روزنامه ونشریه از جمله شرق، بهار، تجارت گردشگری ودنیای تجارت بعنوان خبرنگار، دبیرسرویس وسردبیر دارای تجربه کاری است.

سرمایه گذاری های دومان سهند

در فاصله سالهای 90 تا 97 بعنوان موسس یا سرمایه گذار شرکت های پرواز آریایی، اریکه فارس، تمدن برتر، عدالت پیشرو فناوری پیشرو ،سیرگشت وسرمایه گذاری پیشرو دومان توکان شناخته شده است.

او در قالب برند سرمایه گذاری دومان به احداث چندین مجموعه رستورانی ازجمله شمس ،آرکا، کاوانی ودنیز اقدام کرد.

دومان سهند سرمایه گذار 2 هتل در تهران وکیش به نامهای بلور وستاره هم بود.

او همچنین بنیانگذار چندین رسانه از جمله روزنامه آسمان آبی وماهنامه های اکسیر نوین وآینده روشن بوده است.

دومان در حوزه سینما 2 فیلم دابلند ومرمت را سرمایه گذاری کرده است. اوهمچنین در تهیه کنندگی وسرمایه گذاری 2 استعداد موسیقی تلفیقی (پیمان وکیارش) نیز نامدار است.

ایشان همچنین سرمایه گذار یک مجموعه کافی شاپی بنام آس در شعبه مرکزی واقع در برج میلاد تهران است. او به دلیل سرمایه گذاری در روزنامه وقایع اتفاقیه دارای جهت گیری مشخص در معادلات سیاسی بود.

بیش از 1000 نفر تا اسفند سال 96 در مجموعه های او مشغول به کار بودند. او در سال 96 از بانک مرکزی بدلیل مشکلات پیش آمده شکایت کرد. حوزه اصلی دامنه سرمایه گذاری دومان سهند رسانه، گردشگری،

رستوران داری ،آژانس های هواپیمایی وزیربناهای گردشگری وهتلداری است.

عکس دومان سهند

زندگی روزنامه نگاری دومان سهند

دومان سهند فعالیت حرفه ای خودرا ازابتدای دهه ۹۰ شمسی باخبرنگاری حوزه بازارهای پولی و سرمایه آغاز کرد.

درسال ۸۹ اوخبرنگاراقتصادی نشریه تجارت گردشگری بود.

درسالهای ۹۰ و ۹۱ بعنوان دبیرتحریریه وسردبیرماهنامه دنیای تجارت مشغول بکارشد.سپس درسال ۹۲ بعنوان خبرنگاراقتصادی درروزنامه بهاربه گزارش نویسی وتحریرخبرپرداخت.

اوبرای گزارش های جنجالی درروزنامه شرق، نیمه دوم سال ۹۲ جایزه ی بهترین گزارش اقتصادی وزارت ارشاد را کسب کرد.همچنین علاوه بر روزنامه شرق وبهار اودبیر سرویس اقتصادی روزنامه وقایع اتفاقیه را در رزومه کاری خود دارد.

دومان سهند روزنامه نگار

دومان سهند همچنین موسس وسرمایه گذارنشریات اکسیر، آینده، روزنامه وقایع و روزنامه آسمان آبی بود.

او دراسفند ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در دفترکارش بازداشت شد وتوسط قاضی صلواتی دردادگاه انقلاب محاکمه شد.

وب سایت دومان سهند

وب سایت به آدرس www.doumanfund.com وب سایت شخصی دومان سهند می باشد.

تصاویر دومان سهند

عکس های دومان سهند

 

تصویری از دومان سهند

تصاویر و عکس دومان سهند

بانکداری هوشمند دومان سهند

وب سایت تخصصی باندکداری هوشمند دومان سهند