از دیگر پرژوه های شرکت پیشرو دومان توکان گروه موسیقی تلفیقی مادو می باشد. از دیگر اقدامات دومان توکان همچنین با سرمایه گذاری در حوزه های فیلم و سینما باعث جادوانه شدن دو اثر بین المللی فیلم های مرمت و دابلند شده است. و با حمایت مالی از گروه تلفیقی مادو از موسیقی پاپ و سنتی کشور حمایت کرده است.

دومان سهند حامی مالی فیلم دابلند

دومان سهند حامی مالی فیلم سینمایی مرمت

فیلم سازی از دیگر صنعت هایی می باشد که دومان توکان به آن وارد شده است. ما همه پیپ می‌کشیم شما چطور ؟ اگر فیلم دابلند را دیده باشید، این دیالوگ به گوش شما آشنا است. دابلند فیلمی محصول مشترک بین ایران و گرجستان است. اگر این فیلم کمدی را ندیده‌اید، دیدن آن را به شما توصیه می‌کنیم. آژانس دومان توکان در سال‌های 2011 و 2018 به ترتیب بر روی فیلم‌های مرمت و دابلند سرمایه‌گذاری کرده است که این دو فیلم بین‌المللی می‌باشند. دو تا از فیلم هایی که با سرمایه گذاری شرکت پیشروی دومان توکان ساخته شده اند: فیلم سینمایی دابلند فیلم سینمایی مرمت سرمایه گذاری شرکت پیشروی دومان توکان تنها بر روی فرهنگ نبوده است. بلکه شرکت دومان توکان بر روی ساخت مکان های فرهنگی همانند کافه ها نیز اقدام کرده است.