دومان سهند کیست؟

دومان سهند، سرمایه گذارو کارآفرین متولد 1361 شمسی است.

فعالیت حرفه ای خود را در زمینه جذب وهدایت سرمایه از اوایل دهه 80 شمسی آغازو در دهه 90 شمسی بعنوان مدیر عامل ورییس هیئت مدیره چندین مجموعه کسب وکار به فعالیت خود ادامه داد.

اوعلاوه بر فعالیت در زمینه سرمایه گذاری بعنوان روزنامه نگار اقتصادی درچندین روزنامه ونشریه از جمله شرق، بهار، تجارت گردشگری ودنیای تجارت بعنوان خبرنگار، دبیرسرویس وسردبیر دارای تجربه کاری است.

سرمایه گذاری های دومان سهند

در فاصله سالهای 90 تا 97 بعنوان موسس یا سرمایه گذار شرکت های پرواز آریایی، اریکه فارس، تمدن برتر، عدالت پیشرو فناوری پیشرو، سیرگشت وسرمایه گذاری پیشرو دومان توکان شناخته شده است.

او در قالب برند سرمایه گذاری دومان به احداث چندین مجموعه رستورانی ازجمله شمس ،آرکا، کاوانی ودنیز اقدام کرد.

دومان سهند سرمایه گذار 2 هتل در تهران وکیش به نامهای بلور وستاره هم بود.

او همچنین بنیانگذار چندین رسانه از جمله روزنامه آسمان آبی وماهنامه های اکسیر نوین وآینده روشن بوده است.

دومان در حوزه سینما 2 فیلم دابلند و مرمت را سرمایه گذاری کرده است. اوهمچنین در تهیه کنندگی و سرمایه گذاری 2 استعداد موسیقی تلفیقی (پیمان وکیارش) نیز نامدار است.

ایشان همچنین سرمایه گذار یک مجموعه کافی شاپی به نام آس در شعبه مرکزی واقع در برج میلاد تهران است. او به دلیل سرمایه گذاری در روزنامه وقایع اتفاقیه دارای جهت گیری مشخص در معادلات سیاسی بود.

بیش از 1000 نفر تا اسفند سال 96 در مجموعه های او مشغول به کار بودند. او در سال 96 از بانک مرکزی بدلیل مشکلات پیش آمده شکایت کرد. حوزه اصلی دامنه سرمایه گذاری دومان سهند رسانه، گردشگری،

رستوران داری، آژانس های هواپیمایی وزیربناهای گردشگری و هتلداری است.

 

زندگی روزنامه نگاری دومان سهند

دومان سهند فعالیت حرفه ای خودرا ازابتدای دهه ۹۰ شمسی با خبرنگاری حوزه بازارهای پولی و سرمایه آغاز کرد.

در سال ۸۹ او خبرنگاراقتصادی نشریه تجارت گردشگری بود.

درسالهای ۹۰ و ۹۱ بعنوان دبیر تحریریه و سردبیر ماهنامه دنیای تجارت مشغول بکارشد. سپس درسال ۹۲ بعنوان خبرنگار اقتصادی درروزنامه بهار به گزارش نویسی و تحریر خبر پرداخت.

او برای گزارش های جنجالی در روزنامه شرق، نیمه دوم سال ۹۲ جایزه ی بهترین گزارش اقتصادی وزارت ارشاد را کسب کرد. همچنین علاوه بر روزنامه شرق و بهار او دبیر سرویس اقتصادی روزنامه وقایع اتفاقیه را در رزومه کاری خود دارد.

دومان سهند همچنین موسس و سرمایه گذار نشریات اکسیر، آینده، روزنامه وقایع و روزنامه آسمان آبی بود.

او دراسفند ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در دفترکارش بازداشت شد و توسط قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

 

دومان سهند طرفدار دیدگاه نئولیبرالیسم و اقتصاد بدون نظارت

(laissez-faire) است و از حضور دیدگاه کینزی در اقتصاد انتقاد می کند. او معتقد است مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن اقتصاددان می تواند راه گشای موفقیت بازار و سرمایه گذاری باشد.

دومان از سوسیالیسم و مارکس متنفر است و با تاکید می گوید؛ دیدگاه چپ نه تنها اقتصاد، که روح و جسم انسان ها را برده قوانین خود می کند.

دومان با حمایت از سرمایه داری باور دارد که؛ سرمایه گذاران پیشرو در صورت عدم دخالت دولت خود از طبقه محروم حمایت می کنند و به جای صدقه دولتی از طریق بنیاد های خیریه غیر دولتی بیشتر به کمک هم نوعان خود خواهند پرداخت.

 

دومان سهند طرفدار لیبرال دموکراسی است

از خرد جمعی دفاع می کند، منتقد تکنوکرات هاست، از محافظه کاری و نهادگرایی بیزار است، از ماکیوالیسم متنفر است، خرد گرایی و شایسته سالاری را دوست دارد ولی از آن در مقابل رای اکثریت به آن دفاع می کند و رژیم های توتالیتر را قاتل حیات انسان می داند.

 

وب سایت دومان سهند

وب سایت به آدرس www.doumanfund.com وب سایت شخصی دومان سهند می باشد.

 

کلیپ تصاویر دومان سهند