در حال بارگیری...


چگونه سرمایه گذار تان با شما دشمن می‌شود؟

 بسیاری از موسسان استارتاپ‌ها در مرحله‌ی ارایه‌ی ایده  بر روی بازگشت سرمایه و سوددهی برای سرمایه گذاران مانور می دهند . بسیاری از آنها فکر می کنند از دست دادن پول برای سرمایه گذاران  خط قرمز است و باید خیال آنها را از این بابت راحت کنند . درست است که موضوع پول برای یک سرمایه‌گذار خطرپذیر  تواند مهم باشد ولی اولویت نیست . سرمایه گذاران هم کار خود را جزء مشاغل حرفه ای محسوب می کنند ، آنها  دارای رابطه هایی مستحکم و البته رقابت با یکدیگر هستند . وقتی در جلسه سرمایه گذاران حاضر می شوید بیشتر از اینکه از بازگشت پول  شان یا سودآوری هدایت سرمایه شان حرف بزنند از موفقیت‌های حتی اندک پروژه های مورد حمایت مالی شان صحبت میکنند . معمولا این جلسه ها مانند جلسه ژنرال هایی می ماند که از فتوحات خود در میدان های جنگ سخن می گویند و  البته در این میان طعنه هایی هم بابت حماقت در قبول ایده های شکست خورده به هم می زنند ، که این موضوع از موفقیت هایشان هم بیشتر چشم گیر است . بنابراین وقتی موسسه استارتاپی با رویه غلط ایده را  به شکست می کشاند ،  سرمایه‌گذار احساس حماقت می کند و با او دشمن می شود . بسیاری از کارآفرینان در  چندین پروژه اول با شکست مواجه شدند ولی چون در مرحله اجرا خود را به سرمایه گذار ثابت کرده‌اند ، احساس حماقت را از او گرفته‌اند . حتی او را مجاب به همکاری در پروژه‌های دیگر کرده‌اند . سعی کنید با جسارت و اجرای موفق ، اگر پروژه تان موفق هم نبود ، داستان شکست خوبی برای سرمایه گذارتان فراهم کنید تا در جمع رقبایش احساس حماقت نکند و با شما دشمن نشود .

 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را نیز بخوانید: سرمایه گذار فقط 6 ماه به شما مهلت می دهد