در حال بارگیری...


سرمایه گذار فقط  6  ماه به شما مهلت می دهد

 یکی از مهم ترین سوال هایی که در مواجهه با یک سرمایه گذار باید برای پاسخگویی به آن آماده باشید ،  این است که استارتاپ شما چند ماهه توسعه می یابد ؟  بله درست ؛ است چند ماهه ،  نه چند ساله ! در حال حاضر با وجود سرعت تغییرات در فناوری ،  ارزش روزها و هفته ها برای سرمایه گذار اهمیت پیدا کرده است . طبق آخرین برآورد ها سرمایه‌گذاران فرشته بیش از شش ماه به ایده اجازه گذر از مرحله بذر و کاشت را نمی دهند و بعد از آن اگر محصول توسعه نیاورد ، از ایده گذر می کنند . باربارا کوران یکی از سرمایه گذاران ممتاز می‌گوید :” تمام کارآفرینان بزرگی که  می شناسم ، بیش از آن که کسب و کارشان آماده باشد آنرا توسعه دادند . این تنها فرمول رشد و پیشرفت است . این فرمول موجب می گردد تا سریع تر فکر کنید  و هوشمندانه  قدم بردارید چرا که شما همیشه تحت فشار کاری هستید و باید بهایش را بپردازید با رشد کسب و کار در بیشترین زمان برای اداره فعالیتهای تان به سرمایه افزوده نیاز دارید. “

 معمولا سرمایه گذاران بر روی افرادی که در مورد زمان بندی ایده های خود تردید دارند ، وقت نمی گذارند. قطعا یکی از اصول کارآفرینی قبول ریسک است و وقتی در مورد زمان به نتیجه رسیدن ایده خود ریسک میکنید و در آن صرفه جویی می کنید ، سرمایه گذار را به خود  جلب می کنید . ایده خود را حتی اگر تکامل نیافته به مرحله اجرا در آورید و در کمتر از 6 ماه آن را کامل کنید ، این گونه هم می توانید از سرمایه گذار   خطر پذیر در مرحله آغاز پول جذب کنید و هم پس از شش ماه از یک یا چند سرمایه گذار دیگر دریافت پول داشته باشید . اگر در 6 ماه ایده و محصول شما به مرحله ای رسید که برای توسعه آن نیاز به جذب سرمایه جدید بود ، می توانید با افتخار از موفق بودن ایده تان دفاع کنید .

 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را نیز بخوانید: سرمایه‌ گذاری روی بهترین ها نه اولین ها