در حال بارگیری...

نشریات منتشر شده توسط دومان سهند

 

ماهنامه آینده روشن

 
ماهنامه آینده روشن در حوزه ی کار آفرینی و اقتصاد با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر شد. این نشریه پس از بازداشت او نتوانست ادامه حیات دهد.
در هر شماره از این نشریه با یک فعال اقتصادی ایرانی مصاحبه اختصاصی انجام میشد .
در هر شماره لیست برترین های کسب و کار ایران برای اولین بار منتشر می شد.همچنین دربخش زندگی لوکس به زندگی میلیاردرهای ایرانی پرداخته میشد.
 
جهت مشاهده ماهنامه آینده روشن کلیک کنید
 

ماهنامه اکسیر

 

ماهنامه اکسیر نوین بعنوان مجله ی فاخر حوزه ی هنر وادبیات باطراحی صفحات بینظیر وکاغذ خاص منتشر شد.این نشریه درمدت کوتاهی از طرف فعالان هنری مورد توجه قرار گرفت.درهرشماره ازاین نشریه بایکی از روشنفکران حوزه ی هنر وادبیات مصاحبه اختصاصی صورت می گرفت . این نشریه با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر میشد که پس از بازداشت او توقف انتشار یافت.
 
جهت مشاهده نشریات کلیک کنید

 

روزنامه آسمان آبی

 

روزنامه آسمان آبی بعنوان اولین روزنامه غیرخبری ایران (روزنامه مجله) توسط دومان سهند راه اندازی وبا سرمایه گذاری او منتشر شد.
در هر شماره این روزنامه، حوزه های مختلف تحریریه بصورت مجله ای به انتشار مطالب می پرداختند.
این روزنامه در دوره کوتاه انتشار خوانندگان بیشماری پیدا کرد ومورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفت.متاسفانه پس از بازداشت دومان سهند این روزنامه انتشارش متوقف شد.درحقیقت روزانه این نشریه پرونده های موردی در حوزه های مختلف منتشر میکرد وبدور از انتشار خبر، باتحلیل محتوای خبر جریان جدیدی درانتشار روزنامه های ایران ایجاد کرد.
 
جهت مشاهده نشریات کلیک کنید
 

روزنامه وقایع اتفاقیه

 

روزنامه وقایع اتفاقیه در دوره های مختلف توسط تحریریه های متفاوت منتشر می شد.درسال ۹۶ دوره ی جدید این روزنامه با سرمایه گذاری دومان سهند انتشار یافت.در رویکرد جدید این روزنامه درحوزه ی سیاست ودیپلماسی نگاهی نو را دنبال کرد وبا تحلیل های اختصاصی در این دو حوزه به روزنامه ای متفاوت تبدیل شد.این روزنامه نیز پس از بازداشت دومان سهند توقف انتشار یافت.

 

جهت مشاهده نشریات کلیک کنید