در حال بارگیری...

نوشته شده توسط دومان سهند

 

این گزارش در زمان خود مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و در دوران آقای رئیسی در ریاست قوه قضاییه، سامانه الکترونیکی برای جلوگیری از این مورد به دستور ایشان ایجاد شد.

 

 

 

....................................

 

مصاحبه اختصاصی دومان سهند با دکتر کامران

 

دادخواه استاد اقتصاد سنجی دانشگاه لندن در مورد سوء گیری دولت جدید در مورد یارانه ها

 

 

....................................

 

گزارش اختصاصی دومان سهند از یکی از معادن سنگ شرق کشور

 

 

....................................

 

گزارش میدانی دومان سهند از وضعیت اسفناک مسکن مهر و درد دل خریداران این مسکن

 

 

...............................

 

بهترین گزارش میدانی دومان سهند

 

دومان سهند بابت تحریر این گزارش موفق به دریافت عنوان بهترین گزارش میدانی از وزارت ارشاد شد. این گزارش در رسانه های ایرانی و خارجی بازتاب داشت.
 
وزیر بهداشت وقت، کمیته ای  را مامور پیگیری در این مورد کرد. فیلم یکروز بخصوص، به کارگردانی همایون اسعدیان در سال 94 بر پایه این گزارش ساخته شد.

 

 

.................................

 

گزارش میدانی دومان سهند از بازار طلا فروشان

 

 

.........................

 

توسط دومان سهند

 

بخش خصوصی  در دولت گذشته نقشی در فروش نفت نداشت

 

 

 

.........................

 

مصاحبه دومان سهند با پویا جبل عاملی

 

پرهیز دولت از فریز درآمدها

 

 

 

.........................

 

مصاحبه دومان سهند با فرشاد مومنی

 

دولت ریشه پیدایش دانه درشت ها را بخشکاند